Sunday, July 16, 2006

उच्च हिमाली भु-भागमा पाईने फूलहरु ।

अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा पर्ने उच्च हिमाली भु-भाग मा पाईने केही जङ्गली फूलहरुको फोटो खिचेको थिएं केही अगाडी । ति नै फोटोहरु म यहाँ शेयर गर्दै छु । Corn Lily नाम गरेको यो फूल फुल्ने बेलानै भएको रहेनछ ।


यो फूलको नाम अहिले याद रहेन फेरी सोधेर लेख्ने छु ।


pasque भनिने यो फूल हाम्रो तराईको पोखरीहरुमा पाईने एक प्रकारको फूल (नाम थाहा भएन) जस्तै लाग्यो ।
Kings crown भनिने फूल ।


Indian paint brushभनिने फूल,यो सबैभन्दा राम्रो लाग्यो मलाई । this post is under construction.

No comments: