Monday, February 19, 2007

गीत : मेरो सुखलाई सारा खुशीलाई ।

मेरो सुखलाई सारा खुशीलाई तिम्रो जिम्मा म छाडी जाँदैछु
आँखाभरी बोकेर सपना तिमीबाट म टाढा जाँदैछु ।


फर्किआउने कैले होला आफैंलाई थाहा छैन
आकंक्षाका खण्डहरहरु फेरी सजाउने कैले होला
म त जाँदैछु टाढा जाँदैछु तिमीबाट म टाढा जाँदैछु ।


यात्रा कहाँ हो जानु कता हो आफैँलाई थाहा छैन
थाहा छैन भोली फेरी मिलन हाम्रो हुन्छ हुंदैन
म त जाँदैछु टाढा जाँदैछु तिमीबाट म टाढा जाँदैछु ।

No comments: