Saturday, January 12, 2013

भक्तिगीत : ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण

मै जोगी भएर नछोडे नि तृष्णा
ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।
मेरो राम कृष्ण मेरो राम कृष्ण
ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।।
                        
                         मै जोगी भएर नछोडे नि तृष्णा
                         ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।


असल त यहिँ छ सबैको मुखमा
म खराब खोज्दैछु कति छ दु:खमा ।
उचालेर पाऊ म जहाँ जहाँ जान्छु
साथैमा मेरो राम र कृष्ण लान्छु ।।

                         मै जोगी भएर नछोडे नि तृष्णा
                         ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।


सब कर्म मानिसको सुकर्म नहोलान्
जानेरै पापकर्म रोज्ने पनि होलान् ।
सबैको हो राम कृष्ण मनले अँगाले
सबैले ह्रदयभित्र मैलो पखाले ।।

                         मै जोगी भएर नछोडे नि तृष्णा
                         ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।

रामलाई मुक्तिको तृष्णा नबनाउँ
पापको शिर लुकाउन कृष्ण नभनुँ ।
राम कृष्ण खालि एक बाटो हो मनको
सुमार्ग चिनेर हिंड्न जीवनको ।।

                         मै जोगी भएर नछोडे नि तृष्णा
                         ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।

ह्रदयले बोलाउ राम मनमा बोल्छ
मन्दिरमा मुर्तीले कहाँ मुख खोल्छ ।
मुर्ती मानिसकै विम्ब हो मनको
चिनौं राम कृष्ण मनकै आँगनको ।

                         मै जोगी भएर नछोडे नि तृष्णा
                         ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।

रामले बनाउँछ मानिसलाई दाता
आउँछन् राम र कृष्ण फैलाउन हात ।
चिनेर खोल मन सेवामा नभाग
ए दाता! तिमी मुर्तिसँग नमाग ।।

                         मै जोगी भएर नछोडे नि तृष्णा
                         ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।

मै जोगी भएर नछोडे नि तृष्णा
ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।
मेरो राम कृष्ण मेरो राम कृष्ण
ह्रदयमै भेट्छु मेरो राम कृष्ण ।।

No comments: